Praca w harmonogramie

Wprowadzenie

Uruchamianie w harmonogramie służy do wykonywania przez PriceWizard określonych czynności w ustalonych porach.

Harmonogram działa po stronie użytkownika, zatem wymagane jest, aby komputer na którym działa harmonogram pracował bez przerw (należy m. in. sprawdzić systemowe ustawienia zasilania aby komputer nie uśpił się gdy nikt z niego nie korzysta). Elementem odpowiedzialnym za pracę harmonogramu jest usługa PriceWizardService, którą należy wcześniej zainstalować, skonfigurować jej zadania oraz uruchomić ją.

Wszystkie operacje wykonywane są w tle, nie stanowią zatem uciążliwości dla użytkownika który w tym samym czasie może normalnie korzystać z komputera.

 

Instalacja i uruchamianie usługi PriceWizardService

 1. Uruchom program PriceWizard jako administrator poprzez prawy klik na ikonie i wybierz Uruchom jako administrator:
 2. W głównym oknie programu wybierz Program > Konfiguracja:
 3. Przejdź do zakładki Usługa i harmonogram i kliknij Instaluj.
 4. Aby uruchomić usługę, kliknij przycisk Uruchom.
  Po instalacji usługa będzie automatycznie uruchamiana razem z systemem operacyjnym.

Konfiguracja zadań harmonogramu

 1. W głównym oknie programu wybierz Program > Konfiguracja:
 2. Przejdź do zakładki Usługa i harmonogram.
 3. Kliknij przycisk Zaplanuj zadanie lub z listy zadań wybierz zadanie które chcesz zmienić (prawy klik > Edytuj).
 4. Wprowadź parametry zadania:

  • Data i czas – określ kiedy (uruchom jednorazowo o wskazanej porze) lub w jakim planie (uruchom w interwale minutowym lub uruchom w każdy wskazany dzień o określonej godzinie).
   Zadania należy zaplanować w taki sposób, aby kolejno wykonywane zadania nie nachodziły na siebie (nie wykonywały się o tych samych porach). Należy przy tym wziąć pod uwagę czas jaki jest potrzebny na wykonanie poszczególnych operacji.
  • Aktywne – określa, czy zadanie ma zostać uruchomione zgodnie z planem.
  • Zadanie – określa czynności do wykonania przez PriceWizard. Mogą być to:
   • aktualizuj ceny lub odśwież stan (można dodatkowo wskazać konta lub grupy)
    PriceWizard zawsze przed aktualizacją cen wykonuje odświeżenie stanu.
   • import cen z pliku – pozwala na wczytanie wcześniej przygotowanych plików XLSX z cenami.
    Obsługiwane są tylko pliki z cenami programu PriceWizard. Upewnij się, że plik jest w prawidłowym formacie. Prawidłowy plik możesz wygenerować funkcją eksportu, następnie nanieść na tym pliku zmiany i użyć go w tym miejscu.
   • odnów tokeny – odnawia tokeny dostępowe.
    PriceWizard odnawia tokeny dostępowe przy każdym uruchomieniu (przy każdym zadaniu), zatem jeśli harmonogram uruchamia także inne zadania (np. aktualizację cen), nie ma konieczności osobnego definiowania zadania odnawiania tokenów
 5. Zapisz zmiany przyciskiem OK.

 

0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu