Zarządzanie ofertami

Dodawanie ofert do programu

 1. Aby zarządzać cenami w ofertach za pomocą programu PriceWizard, dodaj je do programu. W tym celu w głównym oknie programu wybierz Dodaj oferty
 2. Dodawanie Ofert – omówienie okna

  Przycisk Odśwież służy do odczytania listy aktualnych ofert z konta Allegro
  Filtruj – pozwala na wyszukanie ofert których numer, tytuł, sygnatura lub GTIN zawierają tekst wprowadzony w tym polu. Po wprowadzeniu wartości należy zatwierdzić wyszukiwanie klawiszem Enter.
  Konto – umożliwia przełączanie się pomiędzy kontami Allegro.
  Pokaż miniatury – umożliwia włączenie wyświetlania miniatur (zdjęć) ofert.
  Dodaj do bazy – pozwala dodać oferty oznaczone checkboxami do bazy PriceWizard. Jedynym przepisanym parametrem jest parametr cenowy, pozostałe parametry należy ustalić indywidualnie dla każdej oferty.
  Szybkie dodawanie – pozwala dodać oferty oznaczone checkboxami do bazy PriceWizard wraz z uzupełnieniem wskazanych w oknie informacji:

  Pozostałe parametry należy ustalić indywidualnie dla każdej oferty.

Parametry oferty

Po każdej zmianie parametrów wyszukiwania lub cen użyj funkcji Testuj.

Testowanie umożliwia weryfikację wprowadzonych danych i podejrzenie wyliczeń programu.

Wyszukiwanie konkurencji

Zakładka ta służy do określenia w jaki sposób PriceWizard ma wyszukać oferty stanowiące konkurencję dla Twojej oferty.

Zalecamy, aby posłużyć się kryteriami, które będą maksymalnie precyzyjne – tak, aby uniknąć dopasowania ofert innych przedmiotów (np. tańszych lub droższych).

Najprostszym sposobem jest wyszukanie konkurencji poprzez posługiwanie się kodem EAN (patrz dalej).

 

 1. Słowa kluczowe – Kryteria, na podstawie których, program ma wyszukiwać oferty konkurencji. Stosując słowa kluczowe znajdujemy oferty mogące rywalizować z naszymi. Sekcja słowa kluczowe zachowuje się identycznie jak wyszukiwarka Allegro, dlatego możemy użyć operatorów znanych z wyszukiwarki Allegro, którymi są kolejno:

  W większości kategorii możliwe jest także używanie kodu EAN, w takim wypadku wystarczy wprowadzić EAN i ująć w cudzysłów, np.:

  W przypadku wyszukiwania frazy zawierającej lub składającej się z cyfr, zalecamy ujęcie jej w cudzysłów „”. Pozwoli to na uniknięcie dopasowania numerów „podobnych” przez wyszukiwarkę Allegro.
 2. Szukaj także w opisach i parametrach – sprawdzane są dodatkowo opisy ofert i parametry.
 3. Ignoruj oferty z “Allegro lokalnie” – powoduje, że oferty z “Allegro lokalnie” nie są uwzględniane jako konkurencja.
 4. Promowane i niepromowane/tylko promowane/tylko niepromowane – pozwala uściślić, wśród jakich ofert poszukujemy konkurencji.
 5. Dodaj kategorię – ogranicza wyszukiwanie do wskazanych kategorii. Konieczne jest wskazanie kategorii najniższego poziomu. Wskaż tylko jedną kategorię.
  Zalecane jest dodanie jednej kategorii, najlepiej tej samej w której znajduje się Twoja oferta.

  Po dodaniu kategorii możliwe będzie określenie dodatkowych parametrów wyszukiwania:

  Można posłużyć się wszystkimi filtrami udostępnionymi przez Allegro dla danej kategorii, na przykład:
 6. Tylko ci sprzedawcy – pozwala ograniczyć wyszukiwanie konkurencji tylko do konkretnych sprzedawców. Wpisz nazwę konta (login).
 7. Ignoruj sprzedawców – sprzedawcy z tej listy nie będą brani pod uwagę jako konkurencja. Wpisz nazwę konta (login).
  Uwaga: PriceWizard automatycznie ignoruje oferty pochodzące z kont dodanych do aplikacji – Twoje oferty z różnych kont nie będą stanowić konkurencji dla siebie.
 8. Ignoruj oferty, gdzie pozostało mniej niż “x” sztuk/kompletów – oferty, które dysponują stanem magazynowym poniżej określonej wartośc,i nie będa brane pod uwagę przy wyszukiwaniu konkurencji.
 9. Ignoruj oferty wg numerów – po wpisaniu numeru oferty, nie będzie ona brana pod uwagę.
 10. Ignoruj oferty wg tytułów – tytuły tutaj zawarte nie będą brane pod uwagę przy wyszukiwaniu konkurencji.

Parametry cen

Zakładka ta określa przedział w jakim PriceWizard może ustawić cenę sprzedaży oraz pozostałe parametry związane z cenami.

Zwróć szczególną uwagę na zawartość pola Cena minimalna. Ustawienie wartości zaniżonej może spowodować ustawienie w ofercie ceny poniżej progu opłacalności!

 

Włącz automatyczne zarządzanie ceną sprzedaży – pozwala aplikacji PriceWizard automatycznie obliczać (i ustawiać) cenę sprzedaży wg określonych kryteriów. Wyłączenie tej opcji powoduje, że możliwa jest jedynie ręczna zmiana ceny lub import cen z pliku.

 1. Cena minimalna – najniższa cena, jaką program może ustawić w określonej ofercie w trybie automatycznym. W zależności od ustawienia wybranego z listy rozwijanej, cena minimalna może być określona jako kwota (np. 100 zł) lub procent od ceny zakupu (narzut).
  Uwaga: możliwe jest ustawienie ceny poniżej minimalnej w trybie ręcznym lub poprzez import z pliku.
 2. Próg cenowy – określa wartość, o jaką program obniży cenę sprzedaży w ofercie względem ceny konkurencji (w trybie automatycznym). Dla przykładu, ustawienie progu na 1 zł spowoduje ustawienie ceny sprzedaży na 58 zł w przypadku, gdy najlepsza cena konkurencji to 59 zł.
 3. Polityka cen – Wygrywaj ceną sprzedaży z dostawą – Pozwala określić, czy konkurujemy z cenami biorąc pod uwagę ich cenę razem z najtańszą dostawą, czy wyłącznie samą ceną przedmiotu.
 4. Tryb zmiany cen – Pozwala ustalić, czy PriceWizard może tylko obniżać lub obniżać i podnosić cenę sprzedaży (w trybie automatycznym).
 5. Cena maksymalna – Określa pułap powyżej którego ustawienie ceny sprzedaży nie będzie możliwe w trybie automatycznym.
 6. Cena zakupu (do kalkulacji) – związane z kalkulatorem rentowności lub ceną minimalną (jeśli wskazano cenę minimalną jako narzut procentowy).
 7. Kalkulator rentowności – pomaga określić optymalną cenę sprzedaży z uwzględnieniem ceny zakupu i prowizji Allegro. Wartość prowizji pobierana jest z Allegro z uwzględnieniem wybranej w ofercie kategorii oraz ceny sprzedaży.
 8. Cena domyślna – jeśli program nie znajdzie żadnych ofert konkurencji, ustawi wskazaną cenę jako cenę sprzedaży (w trybie automatycznym).
 9. Cena przejściowa – jeśli konkurencja oferuje cenę, która jest niższa od ceny minimalnej, program może – na podstawie ustawienia – przyjąć wartość ceny jako: cenę domyślną, cenę maksymalną lub wartość wprowadzoną ręcznie.
 10. Allegro SMART – pozwala określić widełki, w jakich program ma się poruszać, aby osiągnąć próg Allegro SMART.
  Dla przykładu widocznego powyżej (próg SMART = 2 zł): jeśli wyliczona cena sprzedaży wynosi 43 zł, a wartość progu SMART będzie wyższa lub równa 2 zł, to cena sprzedaży zostanie podniesiona do wartości 45 zł (tzw. pierwszy próg SMART). Pozwala to ograniczyć sytuacje w których klienci rezygnują z zakupu ze względu na brak darmowej dostawy SMART.
 11. Allegro Ceny – jeśli oferta bierze udział w programie Allegro Ceny, PriceWizard nie będzie manipulował ceną sprzedaży w trybie automatycznym.

Dodatkowe

Zakładka ta umożliwia określenie dodatkowych parametrów (widocznych tylko w programie PriceWizard), które ułatwiają operatorowi aplikacji poruszanie się i wyszukiwanie ofert na liście.

Do dyspozycji jest 6 pól Dodatkowe informacje, w których można przechować dowolny tekst lub liczbę (np. kod u dostawcy, docelową marżę itp.)

Możliwe jest także przypisanie grupy.

 

Następnie oferty na podstawie powyższych kryteriów można wyszukiwać i sortować w głównym oknie programu:

 

Testowanie ofert

Po każdorazowej zmianie parametrów cen i wyszukiwania konkurencji, zalecane jest sprawdzenie wyników za pomocą narzędzia testowania dostępnego wewnątrz parametrów oferty:

 

Okno testowania prezentuje listę konkurencyjnych ofert dopasowanych wg kryteriów wyszukiwania oraz wyliczenia cen sprzedaży, jakie zostałyby określone dla trybu automatycznego:

 

Możesz tutaj odczytać, jakie parametry ma nasza oferta (1), jaka cena zostałaby wprowadzona podczas aktualizacji ceny (2) oraz jak plasujemy się na tle konkurencji (3). W tabeli natomiast mamy oferty spełniające określone przez nas kryteria.

 

Przebywając w oknie testowania oferty spod prawego przycisku myszy przywołaj specjalne menu. Dzięki niemu możesz, wykonać takie akcje, kolejno:

a) Ignoruj tę ofertę – wskazana oferta nie będzie uwzględniona w porównaniu. Informacja jest zapisywana bezpośrednio w parametrach oferty.
b) Ignoruj oferty o takim tytule – oferty o takim tytule nie będą uwzględnianie w porównaniu. Informacja jest zapisywana bezpośrednio w parametrach oferty.
c) Ignoruj tego sprzedawcę – wyklucza wskazanego sprzedawcę z porównania. Informacja jest zapisywana bezpośrednio w parametrach oferty.
d) Pokaż – uruchamia w domyślnej przeglądarce www wskazaną aukcję na portalu Allegro.

 

0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu