Praca z programem

Odśwież stan

Po ustawieniu parametrów ofert sprawdź ich stan – czyli ceny oraz pozycję naszych ofert na listingu względem dopasowanej konkurencji.

Odświeżenie stanu nie powoduje żadnych zmian w cenach sprzedaży.

Proces można uruchomić poprzez:

 • kliknięcie przycisku Odśwież stan – odświeży stan dla wszystkich ofert na liście:
 • kliknięcie elementu Odśwież stan w menu kontekstowym (pod prawym przyciskiem myszki) – odświeży stan tylko dla podświetlonych ofert:

  Większą liczbę ofert możesz podświetlić poprzez jednoczesne przytrzymanie klawisza Control lub Shift i klikanie ofert na liście.

Na poniższym przykładzie, widzimy sytuację gdy konkurencja daje lepszą cenę z dostawą:

 

Aktualizuj ceny

Po kliknięciu Aktualizuj ceny, PriceWizard najpierw wykona odświeżenie stanu, a następnie aktualizuje ceny sprzedaży wg określonych wcześniej parametrów

Aktualizacja cen zmienia ceny sprzedaży w Allegro. Zawsze zweryfikuj prawidłowość wyliczeń cen sprzedaży.

Proces można uruchomić poprzez:

 • kliknięcie przycisku Aktualizuj ceny – dla wszystkich ofert na liście:
 • kliknięcie elementu Aktualizuj ceny w menu kontekstowym (pod prawym przyciskiem myszki) – odświeży stan tylko dla podświetlonych ofert:

  Większą liczbę ofert możesz podświetlić poprzez jednoczesne przytrzymanie klawisza Control lub Shift i klikanie ofert na liście.

Pojawił się komunikat o zmianie ceny oraz o wartości jaka została zastosowana:

 

Pozostałe elementy okna głównego

Pasek narzędzi

 1. Odśwież listę – służy do odświeżenia listy ofert. Funkcja przydatna w przypadku pracy wielostanowiskowej, gdy operator z innego stanowiska może dokonywać zmian na wspólnej bazie programu.
 2. Sekcja Filtrowanie – pozwala nałożyć filtr, czyli ograniczyć liczbę ofert wyświetlanych w programie.
 3. Sekcja Aktualizacje – tutaj pojawiać się będą zarówno komunikaty techniczne (np. informacje o zmianach w API) oraz informacja o dostępności aktualizacji programu.
 4. Import/Eksport – pozwala wysłać do pliku XLSX informacje o cenach lub dokonać ich importu. Funkcje można wykorzystać w scenariuszach, w których chcemy zaplanować uzyskanie różnych cen na ofert o różnych godzinach.

Nagłówek kolumn

Kliknięcie na wybrany nagłówek kolumny spowoduje posortowanie listy wg wybranego pola – rosnąco lub malejąco.

W menu kontekstowym (prawy klik) nagłówka kolumn znajdują się funkcje umożliwiające dostosowanie wyglądu listy:

Umożliwiają one m. in. ukrycie bądź wyświetlenie dodatkowych kolumn, wyrównanie itp.

Kliknięcie Zapisz układ jako domyślny spowoduje zapisanie układu kolumn dla bieżącego użytkownika i przywrócenie go przy kolejnym uruchomieniu aplikacji.

 

Lista ofert

Lista ofert udostępnia menu kontekstowe (dostępne pod prawym klikiem):

 1. Odśwież stan i Aktualizuj ceny zostały opisane powyżej.
 2. Ręczna zmiana ceny – otwiera narzędzie umożliwiające ręczną zmianę cen w podświetlonych ofertach.

  Możliwe są następujące scenariusze:

  1. Ustaw cenę … zł – we wszystkich podświetlonych ofertach ustawia wskazaną wartość jako cenę sprzedaży.
  2. Zmień cenę o … % (procent) – we wszystkich podświetlonych ofertach odczytuje aktualną cenę sprzedaży i podnosi ją o wskazany procent (np. plus 30%).
  3. Zmień cenę o … zł (wartość) – we wszystkich podświetlonych ofertach odczytuje aktualną cenę sprzedaży i podnosi ją o wskazaną wartość (np. plus 10 zł).
  4. Przywróć cenę domyślną – we wszystkich podświetlonych ofertach ustawia Cenę domyślną (jeśli została uzupełniona w parametrach cen) jako cenę sprzedaży.
  5. Ustaw cenę na minimum/maksimum – we wszystkich podświetlonych ofertach ustawia wskazaną w parametrach cen wartość jako cenę sprzedaży.
 3. Edytuj – umożliwia zmianę parametrów w wybranych ofertach (także zbiorczo – dla więcej niż jednej oferty na raz). Szerzej edycja ofert opisana została w tym artykule.
 4. Usuń – usuwa ofertę z bazy programu PriceWizard (oferta nie zostaje usunięta z Allegro).
 5. Kopiuj numer/wiersz/GTIN/sygnaturę – kopiuje do schowka wybrane informacje z podświetlonych wierszy.
 6. Pokaż ofertę – otwiera podgląd oferty na Allegro w domyślnej przeglądarce internetowej.
 7. Edytuj ofertę – otwiera formularz edycji oferty na Allegro w domyślnej przeglądarce internetowej.
 8. Koszty oferty – otwiera okno prezentujące pobrane oraz nadchodzące opłaty związane z ofertą:
 9. Informator – otwiera okno informatora prezentującego różne historyczne informacje o ofercie. Informator zawiera takie informacje jak:
  1. Historia stanów – zapisywana przy każdym odświeżeniu stanu; prezentuje stan oferty względem konkurencji,
  2. Historia cen sprzedaży – zapisywana przy każdej zmianie ceny w ofercie wykonanej przez PriceWizard (automatyczna, ręczna, harmonogram).
  3. Historia parametrów – zapisywana przy każdej zmianie jakiegoś parametru w ofercie w oknie edycji oferty (np. zmiana słów kluczowych czy progów cenowych).

 

Łączenie ofert w produkt

Ta opcja umożliwia połączenie kilku ofert PriceWizard (dalej jako oferta PW) w produkt w celu łatwiejszego zarządzania ofertami w Allegro.
Przykładowo jeśli ten sam towar wystawia się w różnych kategoriach lub z różnych kont Allegro, łącząc oferty PW w produkt ułatwimy sobie zarządzanie parametrami. Edycja wybranych parametrów w jednej ofercie PW dokona zmian w innych ofertach PW spiętych we wspólny produkt w PriceWizard. Jest możliwość wskazania, które parametry chcemy synchronizować, aby zachować unikalność naszych ofert w Allegro.

Po zaznaczeniu przynajmniej dwóch produktów spod prawego przycisku myszy wybierz Połącz oferty w jeden produkt:

 1. Najpierw wybierz lewym przyciskiem myszy ofertę PW która będzie nadrzędna. To z niej PriceWizard pobierze dane, które zostaną przekopiowane do pozostałych ofert:
 2. Wybierz wspólne parametry, które chcesz synchronizować między ofertami w PriceWizard. Parametry bez checkboxu nie będą synchronizowane między ofertami PW.
 3. Wprowadź nazwę (Opcjonalnie) – ten parametr nie jest wymagany, ale pomoże się nam zorientować, które oferty PW zostały połączone we wspólny produkt.
 4. Zapisz zmiany.
 5. Otwórz drugą z ofert PW. Parametry które synchronizujesz zostały nadpisane tymi z oferty PW nadrzędnej wskazanej w punkcie 1. Zmiana parametru w dowolnej ofercie spiętej w produkt zmieni wszystkie synchronizowane parametry w pozostałych ofertach PW.
 6. Dodatkowa opcja ułatwiająca poruszanie się po programie. W kroku 3 mieliśmy opcję nadania unikalnej nazwy. W PriceWizard zostanie dodana dodatkowa, ostatnia kolumna zawierająca ten parametr:
 7. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby przesunąć kolumnę w bardziej widoczne miejsce – pamiętaj aby po takich zmianach zapisać układ kolumn.

0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu