Migracja z PriceWizard 1

Informacje podstawowe

Program PriceWizard w wersji 2 posiada wbudowane narzędzie umożliwiające import danych z poprzednich wersji programu. Minimalna obsługiwana wersja to 1.8.3.0. W przypadku gdy wersja jest starsza, należy najpierw zaktualizować ją do wersji bieżącej za pomocą narzędzia “Sprawdź aktualizacje”.
Do wykonania procesu importu wymagane jest także przynajmniej jedno działające konto Allegro (potrzebne do pobrania filtrów i parametrów z Allegro).

 

Zakres przenoszonych danych obejmuje:

 1. Informacje o kontach Allegro,
 2. Informacje o grupach ofert,
 3. Parametry ofert – w zakresie obsługiwanym przez PriceWizard 2.
Uwaga: Funkcja importu danych z PriceWizard w wersji 1 powoduje całkowite i nieodwracalne usunięcie danych z bazy
danych programu PriceWizard 2!
Zalecane jest wykonanie kopii zapasowej bazy danych programu PriceWizard 2.

 

Uwaga: Konfiguracja ofert w programie PriceWizard w wersji 2 różni się od konfiguracji w wersji 1. Po imporcie należy upewnić się, że parametry ofert są prawidłowe i pozwalają na skuteczną walkę cenową.

 

Uruchomienie importu

Aby zaimportować dane z PriceWizard 1, wykonaj następujące kroki:

 

 1. Zatrzymaj usługę PriceWizardService (jeśli jest uruchomiona) oraz usługę APWService (usługa PriceWizard w wersji 1) – patrz rozdział “Tryb automatyczny”,
 2. Zakończ pracę programu PriceWizard na wszystkich pozostałych stanowiskach (przy pracy sieciowej),
 3. Wykonaj kopię bezpieczeństwa bazy danych programu PriceWizard 2.
 4. Uruchom narzędzie importu: Import ofert i cen > Import z bazy danych > Import danych z PriceWizard w wersji 1:
 5. Uzupełnij dane serwera SQL programu PriceWizard 1. Program spróbuje odszukać istniejącą instalację. Jeśli operacja się powiedzie – dane zostaną automatycznie podstawione w odpowiednie pola:

  Jeśli dane nie zostaną uzupełnione, poszukaj w pliku AllegroPriceWars.exe.Config (domyślnie w c:\Program Files (x86)\RTNET\PriceWizard for Allegro\AllegroPriceWars.exe.Config), który należy otworzyć za pomocą edytora tekstu (np. Notatnik):

  Wartości odpowiadają:
  data source – nazwa serwera
  initial catalog – nazwa bazy danych
  user id – login
  password – hasło
 6. Sprawdź połączenie za pomocą przycisku Testuj.
 7. Wpisz potwierdzenie przeczytania instrukcji: słowo ok.
 8. Kliknij przycisk Importuj.
  W zależności od wielkości bazy danych, import może zająć do kilkudziesięciu minut.
 9. Po zakończonym imporcie program wyświetli podsumowanie oraz zostanie ponownie uruchomiony. Informacje o ewentualnych błędach zostaną zapisane w logu aplikacji.
 10. Przejrzyj parametry ofert i zweryfikuj poprawność importu.
  Może być konieczne ponowne pobranie tokenów dostępowych.
 11. Wznów usługę PriceWizardService (jeśli używasz harmonogramu).

0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu