Wersja 2.0.5.0

Wersja 2.0.5.0

  • Rozbudowanie mechanizmu eksportu ofert wraz z ich stanem
  • Poprawki i usprawnienia
Next Post Previous Post