Wersja 1.7.6.0

Wersja 1.7.6.0

  • Dostosowanie aplikacji do zmian w API Allegro – okno dodawania nowych aukcji
  • Produktyzacja – możliwość powiązania produktu z ofertą
Next Post Previous Post