Wersja 1.6.5.0

Wersja 1.6.5.0

  • Możliwość definiowania zadań w interwale
  • Poprawka i ujednolicenie zawartości kolumny „status” przy aktualizacji cen

Uwaga: do wgrania tej aktualizacji konieczne jest zatrzymanie usługi APWService

Next Post Previous Post