Wersja 1.5.5.0

Wersja 1.5.5.0

  • Strzałki obrazujące zmianę cen (wzrost/spadek)
  • Dodanie skrótów klawiaturowych
  • Ulepszenia w oknie testowania aukcji, m. in. możliwość wykluczania aukcji lub sprzedawców z poziomu okna edycji
  • Zbiorcze przepisywanie cen dla dodawanych aukcji
Next Post Previous Post