Wersja 1.5.16.0

Wersja 1.5.16.0

  • Dodatkowe opcje ręcznej zmiany cen (przywróć cenę domyślną, ustaw cenę na minimum),
  • Możliwość ignorowania aukcji na podstawie ilości sztuk pozostałych do sprzedaży,
  • Usunięcie błędu 422 – Unprocessable Entity,
  • Kilka drobniejszych usprawnień
Next Post Previous Post