Wersja 1.5.14.0

Wersja 1.5.14.0

  • Zmiana nazwy z AllegroPriceWars na PriceWizard for Allegro
  • Poprawka w mechanizmie importu cen z pliku
  • Dodanie kolumn z ilością sprzedanych i wyświetleń
Next Post Previous Post