Wersja 1.3.3.0

Wersja 1.3.3.0

  • Możliwość szybkiego zawieszania i odwieszania sprzedaży przez zmianę ceny towaru na nieakceptowalną dla klienta.
Next Post Previous Post