Ważne zmiany w PriceWizard

Ważne zmiany w PriceWizard

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 grudnia 2019 sprzedaży oprogramowania PriceWizard dokonywać będzie RTNET sp. z o.o. (NIP 781-190-55-43), która posiada wszelkie prawa autorskie, majątkowe oraz wyłączne prawo do sprzedaży. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na zmiany podczas księgowania dokumentów (zmiana stawek VAT).

Next Post Previous Post