Category Archives: Aktualizacja

Poprawka w mechanizmie importu cen z excela (“The cast to value type ‘System.Int32’ failed…”)

Dodanie narzędzia do obsługi kopii zapasowych bazy Poprawki wydajnościowe i stabilnościowe

Dodanie funkcji “Edytuj w Allegro” Zmiana polityki kluczy WebApi

Zmiany w oknie testowania aukcji (m. in. wyświetlanie miniaturek)

Możliwość definiowania zadań w interwale Poprawka i ujednolicenie zawartości kolumny “status” przy aktualizacji cen Uwaga: do wgrania tej aktualizacji konieczne jest zatrzymanie usługi APWService

Zmiana domeny logowania do API Allegro (usunięcie przedrostka SSL) Więcej informacji: https://github.com/allegro/allegro-api/issues/49

Poprawka w oknie edycji aukcji (nieaktywne pola w zakładce 2) Pamięć ostatnio używanej zakładki w oknie edycji aukcji

Wyświetlanie terminu pobierania i wysokości opłat za promowanie i wystawienie przedmiotu