Category Archives: Aktualizacja

Możliwość łączenia ofert PriceWizard w produkty (np. w przypadku sprzedaży tego samego przedmiotu na kilku kontach) Możliwość ustalenia procentowego odniesienia ceny sprzedaży w stosunku do konkurencji Kompatybilność ze zmianami w API Allegro od 01.2024 Usunięcie zawartości kolumny „Promowanie” (wynika

Dodanie ustawienia „Pobieraj informacje o nazwach kategorii moich ofert” w edycji kont Poprawki błędów i usprawnienia

Rozbudowanie mechanizmu eksportu ofert wraz z ich stanem Poprawki i usprawnienia

– Możliwość zaplanowania zadania w harmonogramie na określony dzień i godzinę– Zmiana zachowania przycisku „Szybkie dodawanie” w oknie dodawania ofert– Poprawki błędów i usprawnienia

Dodanie możliwości wyszukiwania w filtrach ofert Dodanie możliwości ręcznego odnowienia tokenów dostępowych Dodanie kolumny „Różnica ceny sprzedaży” Poprawki błędów