Category Archives: Aktualizacja

Dodanie ustawienia „Pobieraj informacje o nazwach kategorii moich ofert” w edycji kont Poprawki błędów i usprawnienia

Rozbudowanie mechanizmu eksportu ofert wraz z ich stanem Poprawki i usprawnienia

– Możliwość zaplanowania zadania w harmonogramie na określony dzień i godzinę– Zmiana zachowania przycisku „Szybkie dodawanie” w oknie dodawania ofert– Poprawki błędów i usprawnienia

Dodanie możliwości wyszukiwania w filtrach ofert Dodanie możliwości ręcznego odnowienia tokenów dostępowych Dodanie kolumny „Różnica ceny sprzedaży” Poprawki błędów

Już wkrótce: wersja 2.0 PriceWizard! Czytelniejszy interfejs, łatwiejsza instalacja i szybsze działanie.

Zmiany w API Allegro w zakresie aktualizacji produktów i logowania