All posts by: Tomasz Rakowski

Poprawka w mechanizmie ignorowania wybranych sprzedawców Poprawka w usłudze APWService dot. blokowania kolejki zadań

Możliwość ignorowania aukcji wg określonego tytułu Poprawienie funkcjonalności okna wyboru kategorii Poprawienie sortowania na listach Poprawki błędów harmonogramu

Rozszerzone opcje uruchamiania w harmonogramie (automatycznia zmiana cen, automatycznia zmiana cen w grupach lub kontach, import pliku z cenami o określonej porze). Szczegóły w instrukcji obsługi. Możliwość odblokowania dostępu do WebApi z poziomu programu.

Poprawka w mechanizmie importu aukcji z plików XLSX Poprawka w mechanizmie aktualizacji cen

Narzędzie do zbiorczej zmiany i poszukiwania numerów wznowionych aukcji Możliwość ręcznej zmiany ceny transportu Pamięć pozycji i rozmiarów okien Poprawki wydajnościowe i stabilnościowe

Poprawki wydajności (ładowanie i filtrowanie listy aukcji) Usunięcie komunikatu “Podano niepoprawny identyfikator lub login użytkownika albo taki użytkownik nie istnieje”

Strzałki obrazujące zmianę cen (wzrost/spadek) Dodanie skrótów klawiaturowych Ulepszenia w oknie testowania aukcji, m. in. możliwość wykluczania aukcji lub sprzedawców z poziomu okna edycji Zbiorcze przepisywanie cen dla dodawanych aukcji

Możliwość wykluczania grup aukcji z funkcji “Uruchom aktualizację cen” Poprawienie mechanizmu wyszukiwania aukcji konkurencji dla opcji “Tylko wybrane aukcje” Śledzenie sprzedawanych ilości i prezentowanie ich na wykresie w oknie “Informacje” Wyświetlanie dostępnych ilości i promowania w oknie testowania aukcji

Możliwość przeniesienia kategorii i opisów dla nowo dodawanych aukcji do parametrów wyszukiwania aukcji konkurencji

Możliwość importowania i eksportowania parametrów aukcji z/do plików Excela Poprawione sortowanie kolumny “Stan” Określanie przedziałów cenowych dla wyszukiwania konkurencji (ignorowanie aukcji poza wyznaczonymi cenami)