All posts by: Tomasz Rakowski

Zmiany w API Allegro – proszę zaktualizować aplikację do 12 grudnia. Więcej informacji: https://allegro.pl/webapi/news.php#news_100637

Poprawka w mechanizmie importu cen z excela (“The cast to value type ‘System.Int32’ failed…”)

Dodanie narzędzia do obsługi kopii zapasowych bazy Poprawki wydajnościowe i stabilnościowe

Migracja z WebApi na REST API Allegro Dodanie możliwości wyszukiwania konkurencji na podstawie filrów (np. pojemność, rozmiar, region itd.) – “Zaawansowane filtrowanie” Dodanie narzędzia do oczyszczania (optymalizacji) bazy danych Zmiany i poprawki nakierowane na wydajność Dodanie “prawdziwego” wstrzymywania i

Dodanie funkcji “Edytuj w Allegro” Zmiana polityki kluczy WebApi

Zmiany w oknie testowania aukcji (m. in. wyświetlanie miniaturek)

Możliwość definiowania zadań w interwale Poprawka i ujednolicenie zawartości kolumny “status” przy aktualizacji cen Uwaga: do wgrania tej aktualizacji konieczne jest zatrzymanie usługi APWService

Zmiana domeny logowania do API Allegro (usunięcie przedrostka SSL) Więcej informacji: https://github.com/allegro/allegro-api/issues/49