All posts by: Tomasz Rakowski

– Możliwość zaplanowania zadania w harmonogramie na określony dzień i godzinę– Zmiana zachowania przycisku “Szybkie dodawanie” w oknie dodawania ofert– Poprawki błędów i usprawnienia

Dodanie możliwości wyszukiwania w filtrach ofert Dodanie możliwości ręcznego odnowienia tokenów dostępowych Dodanie kolumny “Różnica ceny sprzedaży” Poprawki błędów

Już wkrótce: wersja 2.0 PriceWizard! Czytelniejszy interfejs, łatwiejsza instalacja i szybsze działanie.

Zmiany w API Allegro w zakresie aktualizacji produktów i logowania

Aktualizacja zapewniająca kompatybilność ze zmianami w API Allegro (produktyzacja)

Dodanie pola “Cena zakupu” z możliwością użycia go w kalkulatorze cen Dodanie pola “Sygnatura” z możliwością prezentacji na liście aukcji