Aktualizacja: wersja 2.0.4.0

Aktualizacja: wersja 2.0.4.0

– Dodanie możliwości importu i eksportu parametrów ofert do Excela
– Poprawki błędów i usprawnienia

Next Post Previous Post