Aktualizacja: wersja 2.0.3.0

Aktualizacja: wersja 2.0.3.0

– Możliwość zaplanowania zadania w harmonogramie na określony dzień i godzinę
– Zmiana zachowania przycisku „Szybkie dodawanie” w oknie dodawania ofert
– Poprawki błędów i usprawnienia

Next Post Previous Post