Aktualizacja: wersja 2.0.2.0

Aktualizacja: wersja 2.0.2.0

  • Dodanie możliwości wyszukiwania w filtrach ofert
  • Dodanie możliwości ręcznego odnowienia tokenów dostępowych
  • Dodanie kolumny „Różnica ceny sprzedaży”
  • Poprawki błędów
Next Post Previous Post